Zaloguj się

Rejestracja użytkownika

Udział w aukcjach wymaga posiadania imiennego konta użytkownika Portalu. Po wysłaniu formularza rejestracyjnego dostępnego po wybraniu opcji "Zarejestruj się" na podany adres e-mail zostaną wysłane informacje dotyczące czynności, jakie należy wykonać w celu aktywacji konta.

Uwaga! Jeżeli chcesz brać udział w aukcjach materiałowych organizowanych przez Węglokoks Kraj S.A., konieczne jest posiadanie konta w Portalu Dostawcy. W tym celu zarejestruj swoją firmę poprzez formularz znajdujący się na tej stronie.

W przypadku, gdy Twoja firma jest już zarejestrowana w Portalu Dostawcy Węglokoks Kraj S.A. i chcesz utworzyć imienne konto umożliwiające udział w aukcjach wybierz opcję "Zarejestruj się".

O PORTALU AUKCJI NIEPUBLICZNYCH

Portal obsługuje procesy związane z przeprowadzaniem aukcji elektronicznych, w tym wieloparametrowych, wraz z kryteriami poza cenowymi, zarówno zdarzeń samodzielnych, jak i stanowiących część postępowania przetargowego. Funkcjonalność portalu pozwala również przeprowadzać jedno lub wieloetapowe aukcje z wcześniejszym ofertowaniem.
Obowiązek informacyjny wynikający z Artykułu 13 ust. 1 i 2 RODO (UE) spełniono na stronie internetowej Węglokoks Kraj S.A. w zakładce RODO.

KONTAKT Z POMOCĄ TECHNICZNĄ

COIG S.A.
ul. Mikołowska 100
40-065 Katowice
Tel. +48 32 757 4444
Wyślij wiadomość poprzez formularz kontaktowy