Lista aukcji ogłoszonych

Typ Kod aukcji Nazwa aukcji Data zak. ofer. Data rozp. Data zak. Zgłoszenie
AUK/6/PHPL/2022/0225 Dostawa części zamiennych do obudów ścianowych - KW do WĘGLOKOKS KRAJ S.A. KWK BOBREK-PIEKARY na 2022r. gr. 295-27-17 28.09.2022 09:00:00 29.09.2022 09:00:00 29.09.2022 09:15:00
AUK/6/PHPL/2022/0222 Dostawa tlenu sprężonego technicznego dla WĘGLOKOKS KRAJ S.A. KWK Bobrek-Piekary gr.mat. 241-5 27.09.2022 09:00:00 29.09.2022 10:00:00 29.09.2022 10:10:00
AUK/6/PHPL/2022/0224 Dostawa drutu do spawania SPG2 dla WĘGLOKOKS KRAJ S.A. KWK Bobrek-Piekary gr. mat. 273-5 27.09.2022 09:00:00 29.09.2022 10:00:00 29.09.2022 10:10:00
AUK/6/PHPL/2022/0227 Dostawa wody mineralnej poj. 0,5 i 1,5 oraz woda źródlana o poj. 5 litra do WĘGLOKOKS KRAJ SA KWK Bobrek - Piekary gr.mat 159-1 na rok 2022 28.09.2022 09:00:00 29.09.2022 11:00:00 29.09.2022 11:15:00
AUK/6/PHPL/2022/0226 Dostawa śrub do strzemion dwujarzmowych do WĘGLOKOKS KRAJ S. A. KWK Bobrek - Piekary w 2022r., gr. mat. 288-1 29.09.2022 09:00:00 30.09.2022 09:00:00 30.09.2022 09:10:00
Ostatnia aktualizacja: | Następne odświeżenie za s

O PORTALU AUKCJI NIEPUBLICZNYCH

Portal obsługuje procesy związane z przeprowadzaniem aukcji elektronicznych, w tym wieloparametrowych, wraz z kryteriami poza cenowymi, zarówno zdarzeń samodzielnych, jak i stanowiących część postępowania przetargowego. Funkcjonalność portalu pozwala również przeprowadzać jedno lub wieloetapowe aukcje z wcześniejszym ofertowaniem.
Obowiązek informacyjny wynikający z Artykułu 13 ust. 1 i 2 RODO (UE) spełniono na stronie internetowej Węglokoks Kraj S.A. w zakładce RODO.

KONTAKT Z POMOCĄ TECHNICZNĄ

COIG S.A.
ul. Mikołowska 100
40-065 Katowice
Tel. +48 32 757 4444
Email: zgloszenie@coig.pl