Imienne konta użytkowników

18.02.2020

W związku z uruchomieniem nowego Portalu, następuje zmiana sposobu dostępu dla firm - konta są indywidualne tworzone w oparciu o imię, nazwisko oraz adres email i przypisane do danej firmy. W ramach danej firmy imiennych kont może być wiele. Dla nowych uczestników aktywacją kont zajmuje się Administrator spółki.

O PORTALU AUKCJI NIEPUBLICZNYCH

Portal obsługuje procesy związane z przeprowadzaniem aukcji elektronicznych, w tym wieloparametrowych, wraz z kryteriami poza cenowymi, zarówno zdarzeń samodzielnych, jak i stanowiących część postępowania przetargowego. Funkcjonalność portalu pozwala również przeprowadzać jedno lub wieloetapowe aukcje z wcześniejszym ofertowaniem.
Obowiązek informacyjny wynikający z Artykułu 13 ust. 1 i 2 RODO (UE) spełniono na stronie internetowej Węglokoks Kraj S.A. w zakładce RODO.

KONTAKT Z POMOCĄ TECHNICZNĄ

COIG S.A.
ul. Mikołowska 100
40-065 Katowice
Tel. +48 32 757 4444
Email: zgloszenie@coig.pl