Nowy Portal Aukcji Niepublicznych od 01.04.2020r.

18.02.2020

Wszystkim użytkownikom, którzy wypełnili dane w aktualnie funkcjonującym Portalu LAIN2 w tabeli UZUPEŁNIENIE DANYCH - konta do Nowego Portalu LAIN3 zostaną utworzone automatycznie w dniu 31.03.2020r. w godzinach popołudniowych. Nowe imienne konta użytkowników będą tworzone w oparciu o unikalny kod Kontrahenta nadany Państwu w systemie informatycznym Węglokoks Kraj, podkreślnik dolny oraz trzy pierwsze litery imienia i nazwiska np. 12345_jankow . Przy pierwszym logowaniu należy skorzystać z opcji „Nie pamiętam hasła” i utworzyć własne hasło do nowego Portalu LAIN3 postępując zgodnie z instrukcjami przesłanymi na adres e-mail zarejestrowany w nowym portalu.

 

O PORTALU AUKCJI NIEPUBLICZNYCH

Portal obsługuje procesy związane z przeprowadzaniem aukcji elektronicznych, w tym wieloparametrowych, wraz z kryteriami poza cenowymi, zarówno zdarzeń samodzielnych, jak i stanowiących część postępowania przetargowego. Funkcjonalność portalu pozwala również przeprowadzać jedno lub wieloetapowe aukcje z wcześniejszym ofertowaniem.
Obowiązek informacyjny wynikający z Artykułu 13 ust. 1 i 2 RODO (UE) spełniono na stronie internetowej Węglokoks Kraj S.A. w zakładce RODO.

KONTAKT Z POMOCĄ TECHNICZNĄ

COIG S.A.
ul. Mikołowska 100
40-065 Katowice
Tel. +48 32 757 4444
Email: zgloszenie@coig.pl